4:FAS/HV - HV galleri, Stockholm

textil konst fiberartsweden
textil konst fiberartsweden film
Catarina Williamsson / Taket är nått  2001 © Fiberartsweden
textil konst fiberartsweden installation rya
"Maria Wahlgren" konst broderi, skrivmaskin, text och utsikt
Maria Wahlgren / Samtal med mig själv  2001, detalj broderad nödutgång 2.45X4.60 cm fotograf Hans Skoglund © Maria Wahlgren
4:FAS/HV
HV galleri, Stockholm
6 april 2001 - 19 maj 2001
Handarbetets Vänner förvaltar och brukar det textila hantverket . Verkstadens hantverkare utför bl a vävar, applikationer, broderier efter konstnärers skisser och förlagor. HV har förutom verkstaden, en utbildningsdel och ett galleri. Galleriet har inbjudit Fiber Art Sweden att presentera textil samtidskonst. FAS visar i denna utställning, med stöd av Stockholms kulturförvaltning, fyra konstnärers projekt vilka på olika sätt är relaterade till textil och handarbete:

Ulla West 6 april - 12 april Antropomorfa sökvägar filmfönster
Maria Wahlgren 18 april - 25 april Samtal med mig själv broderi och text
Catarina Williamsson 28 april - 8 maj Taket är nått
Anna-Lena Rydberg 11 maj - 19 maj Saturnus ett ryaingrepp


Utställningsserien på Handarbetets Vänners Galleri var ett steg i planen att utveckla ett samarbete med Handarbetets Vänner, där HV:s hantverkskunskaper och FAS medlemmarnas konstnärliga arbetssätt och visioner kan befrukta varandra och leda till en utveckling av den textilt rumsliga konsten för bl a offenliga rum och i utställningssammanhang. FAS valde att i stället för att göra en månadslång grupputställning av verk i traditionell form, presentera fyra FAS medlemmars pågående projekt under en vecka vardera. Syftet var att visa olika förhållningssätt till det konstnärliga gestaltandet av ett rum som på olika sätt relaterar till textila material och tekniker. Presentationerna bemöttes med stort intresse från HV, eleverna på HV:s vävutbildning och publiken utifrån. Ett samarbetsprojekt mellan Statens Konstråd, HV och Veronica Nygren pågår.