Bokrelease – Till synes - Inger Bergström & Marie Holmgren

Bokrelease – Till synes
Inger Bergström & Marie Holmgren
7 juni 2017 - 8 juni 2017
Välkomna på bokrelease!
7 juni på Göteborgs konstmuseum, kl. 18-20.
Författare och kulturskribent Magnus Haglund samtalar med konstnärerna, kl. 18.30.  

8 juni på bokhandeln Konst-ig (Åsögatan 124), kl. 17.30-19.
Författare och kulturskribent Susanne Helgesson samtalar med konstnärerna, kl. 18.00.
 
****************************************************************************************************************
Till synes – Inger Bergström och Marie Holmgren
I denna bok ingår, tillsammans med ett bildmaterial, utdrag ur samtal som förts kring konstnärliga processer. Tankar kring begreppet till synes väcktes när konstnärerna läste filosofen Marcia Sá Cavalcante Shubacks essäsamling Lovtal till intet. Hon betonar där betydelsen av att göra sig osäker inför det till synes självklara, att våga stanna i en slags intighet och göra det bekanta främmande, för att nå förståelse. Insprängt i konstnärernas samtal finns därför citat ur Sá Cavalcante Shubacks essäer. I bokens förord skriver konstnärerna:

Det konstnärliga görandet kan även det beskrivas som ur vissa aspekter öppet och osäkert. Samtidigt som vi har en riktning, vet vi inte exakt vad handlandet kommer att leda till. Vi gör något, ett material formas framför oss och blir till ett slags förslag. Så fortsätter vi, förstör eller bygger vidare, oavsett om det sker i en tankeprocess eller i en faktisk materiell process. Hur gör vi för att det till synes givna ska träda tillbaka?Formgivning: Anna Larsson Design

Boken är tryckt med stöd från Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.