FAS på SUPERMARKET 2008 - Enskilda Galleriet, Stockholm

Fiberartsweden supermarket textil konst text installation
Fiberartsweden supermarket textil konst text installation
Helene Hortlund
"Ulla West"
"Anna-Lena Carlsson"
"Margareta Klingberg"
"Margareta Klingberg"
"Margareta Klingberg"
Margareta Klingberg / ur bildspelet Thailuvan 2008, FAS på SUPERMARKET 2008 © BUS Margareta Klingberg
"Margareta Klingberg"
FAS på SUPERMARKET 2008
Enskilda Galleriet, Stockholm
15 februari 2008 - 17 februari 2008
Deltagande konstnärer från FAS:
Anna-Lena Carlsson, Britta Carlström, Helene Hortlund, Ulla West. Kurator: Margareta Klingberg

Fiber Art Sweden visar på SUPERMARKET 2008 en installation med tapetserade väggar och tredimensionella textila objekt. Tapetvåderna utgörs av en text mot vilken textila verk likt jakttroféer tar plats på väggen.

Anna-Lena Carlsson, Britta Carlström, Helene Hortlund, Margareta Klingberg och Ulla West förhåller sig på olika sätt till den laddade textila materien. Traditionellt handarbete kopplas ihop med ny teknik. Förbrukade mönster och besudlade material granskas, ordnas och återanvänds. En bildserie visar den dubbelstickade thailändska toppluvan som stilmarkör i globaliseringens tid.

Texten som utgör bakgrund till installationen är Textil materia väcker begär av Margareta Klingberg, tidigare publicerad i boken om FAS som gavs ut 2006.