FAS på SUPERMARKET 2009 - Clarion Hotel, Stockholm

FAS på SUPERMARKET 2009
Clarion Hotel, Stockholm
13 februari 2009 - 15 februari 2009
Under SUPERMARKET 2009 visas i FAS monter research material inför utställningen I det andra rummet. 34 samtida textilkonstnärer ger sina perspektiv på Hallwylska museet  Skisser, anteckningar, foton och i centrum katalogen med samma namn som producerats av Hallwylska museet i samarbete med FAS.
Texter: Anna Tegeström Wolgers/ I det andra rummet, Margareta Klingberg/ Att arbeta i nätverk: Mönster och förändring, Heli Haapasalo/ Synen på Wilhelmina von Hallwyl då och nu, Johanna Rosenqvist/ Att bygga monument över sig själv

SUPERMARKETS utställningskatalog: