FIBER ART I - III - Galleri Grå, Stockholm

textil konst fiberartsweden
textil konst fiberartsweden
"Katarina Wiklund" textil installation konst
"Katarina Wiklund" textil installation konst
"catarina williamsson" textil installation konst
"catarina williamsson" textil installation konst
"Lotte Nilsson-Välimaa"
"Lotte Nilsson-Välimaa"
Eva Mozard
Anneli Enojärvi
"Ulrika Wedin"
"Inger Bergström"
"Inger Bergström"
"Eivor Willbacka"
"Eivor Willbacka"
Lena Stenberg
Lena Stenberg
Tarika Lennerbjörk
"Anna Sjons Nilsson"
"Karin Egertz" textil installation konst
"Maria Wahlgren" "Karin Egertz" konst textil broderi
"Maria Wahlgren" konst broderi
"Maria Wahlgren" konst broderi
"Maria Wahlgren" konst broderi
"Anna-Lena Carlsson"
Fiberartsweden konst textil
FIBER ART I - III
Galleri Grå, Stockholm
1 juni 1998 - 31 augusti 1998
Sommaren 1998 genomfördes en utställningsserie FIBER ART I - III på Galleri Grå i Stockholm: Anu Allpere, Inger Bergström, Anna-Lena Carlsson, Anneli Enojärvi, Karin Egertz, Rebeckha Hydman, Nella Koskelin, Tarika Lennerbjörk, Birgitta Lindberg, Eva Mozard, Lotte Nilsson Välimaa, Gunnel Pettersson, Anna Sjons-Nilsson, Lena Stenberg, Maria Wahlgren, Ulrika Wedin, Catarina Williamsson (Källström), Eivor Willbacka, Linda Willén, Katarina Wiklund

Veronica Nygren och Saimi Kling var initativtagare. Utställarna var alla konstnärer utexaminerade under 1980 och 90-talet från Textil Konst på Konstfack. Syftet med utställningarna var att lyfta fram den inriktningen av samtidskonsten som har sina rötter i den textila traditionen.

Inför utställningsseriens öppnande hade en arbetsgrupp arbetat fram det som också var en tanke med utställningarna, att tillsammans bilda ett kontaktorgan för konstnärer som arbetar med textil. Fiber Art Sweden bildades i maj 1998.

I anslutning till utställningarna skrev William Easton en essä som publicerats i katalogen FIBER ART. Katalogen finns att beställa under rubriken ARKIV Publikationer