FIBER ART I-III - utställningskatalog med essä av William Easton

"fiberartsweden" essä "william easton" konst textil
FIBER ART I-III
utställningskatalog med essä av William Easton
3 mars 1999
FIBER ART I-III
Galleri Grå Stockholm 1998
En presentation av 25 konstnärer som 1998 bildade FAS. Katalogens introducerande essä är skriven av William Easton i anslutning till utställningarna FIBER ART I II III och kan läsas under Arkiv/ Texter.
Katalogen kan beställas via e-mail och den kostar 80 kr. Uppge namn och address så skickas katalogen mot postförskott. ingerbergstrom@live.se

Katalogen är gjord med bidrag från BUS, Maria Bonnier-Dahlins Stiftelse och Estrid Ericson Stiftelse