Fiber Art Sweden - presenterar sig för Arkitekter

Fiber Art Sweden
presenterar sig för Arkitekter
15 november 2012
En konstnärlig kunskapsbank.
Ett nätverk med 43 konstnärer med specialitet Fiber Art.
En resurs vid samarbeten.

Under
UPPDRAG>>> finns exempel på miljögestaltningar och
under
KONSTNÄRER>>> finns exempel på medlemmars arbeten

Välkomna till vår hemsida

För mer information kontakta Anna Tegeström Wolgers
tel: 070-738 20 82
mail: anna@tegestrom.se