Grafiska sällskapet Stockholm - Emma Göransson & Roland Ljungberg

Grafiska sällskapet Stockholm
Emma Göransson & Roland Ljungberg
25 februari 2017 - 15 mars 2017
Postnomadiska landskap är ett treårigt konstnärligt forskningsprojekt, placerat på Arkitektur- och designcentrum, som finansieras av Vetenskapsrådets avdelning för konstnärlig forskning och utveckling. Projektet handlar om det samiska landskapets förändring över tid i norra Ångermanland och södra Lappland.