Harue Takami - Skisser

© Harue Takami
B© Harue Takami
© Harue Takami
© Harue Takami
© Harue Takami
© Harue Takami
© Harue Takami
© Harue Takami
© Harue Takami
Harue Takami
Skisser
1 februari 2019
Ett urval ur min fotodagbok. Bilderna är tagna 2018-19 inom ett begränsat område i nordöstra Småland och är en sorts skisser/ inspirationsbilder för mitt arbete. Bild 6-9 är installationer 2014-2018.

Några av fotografierna och installationsbilderna kan kom komma att ingå i ett kommande bokprojekt.
© Harue Takami