Hemlängtan - Eskilstuna konstmuseum

"fiber art sweden" fas utställning
textil installation broderi "carina marklund"
textil installation broderi "carina marklund"
skulptur textil mixed media "anna tegeström wolgers"
textil relief "anna tegeström wolgers"
installation textil "maria sandstig"
installation textil "maria sandstig"
broderi textil "eva mozard"
broderi "eva mozard"
"anna sjons nilsson"
"anna sjons nilsson"
"margareta danhard"
"margareta danhard"
fotoprint "lotte nilsson-välimaa"
"lotte nilsson.välimaa"
bildcollage jacquardväv "petter hellsing"
jacquardväv "petter hellsing"
"fiber art sweden" fas konst utställning
Hemlängtan
Eskilstuna konstmuseum
22 januari 2011 - 13 mars 2011
Margareta Danhard, Petter Hellsing, Carina Marklund, Eva Mozard, Lotte Nilsson-Välimaa, Maria Sandstig, Anna Sjons Nilsson och Anna Tegeström Wolgers.

Utställningens titel Hemlängtan refererar till det textila materialets berättande egenskaper, till dess förmåga att markera identitet eller frammana igenkänning. Den nostalgiska aspekten finns i minnet som framkallas av exempelvis ett favoritplagg.

Textilier omger oss, både kroppsligen och funktionellt som i kläder, men också metaforiskt som i en väv. en linda, en tråd. Textilier vi fäster minnet vid har ofta sin plats i idén om "hemmet". Hemma är laddat, känslomässigt och sympoliskt. Hemma finns inte endast i geografin, utan också i språk, i livsformer.

Anna Tegeström Wolgers