Hemslöjd som feministisk startegi - text av Johanna Rosenqvist

Hemslöjd som feministisk startegi
text av Johanna Rosenqvist
1 januari 2005
Johanna Rosenqvist
Forskare, Post doc / Post Doc. Researcher
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Institutionen för kulturvetenskaper Lunds universitet
/ Division of Art History and Visual Studies, Department of Arts and Cultural Sciences Lund University
BilagorSize
Hemslöjd som feministisk startegi4.06 MB