Kerstin Lindström - TILLSTÅND, Sundsvalls Museum

Sundsvalls Museum  TILLSTÅND  Kerstin Lindström
Utställning TILLSTÅND Sundsvalls Museum K Lindström
Utställning TILLSTÅND Sundsvalls Museum K Lindström
Utställning TILLSTÅND Sundsvalls Museum K Lindström
Utställning TILLSTÅND Sundsvalls Museum K Lindström
Utställning TILLSTÅND Sundsvalls Museum K Lindström
Utställning TILLSTÅND Sundsvalls Museum K Lindström
Utställning TILLSTÅND Sundsvalls Museum K Lindström
Utställning TILLSTÅND Sundsvalls Museum K Lindström
Utställning TILLSTÅND Sundsvalls Museum K Lindström
Kerstin Lindström
TILLSTÅND, Sundsvalls Museum
4 februari 2017 - 16 april 2017
TILLSTÅND
En utställning om 
tid som passeras och sparas                                                                                        
trådar som kröks och färgas                                                                                               
skikt som viks och lagras    
                                                                                
Kerstin Lindströms arbeten tar form i skulpturer, installationer och performance.
Enskilt och i samarbeten med andra.
Arbetsprocesserna är ofta långsamma med inslag av textila material eller tekniker.
Materialen ger associationer till vardag och kropp

I utställningen TILLSTÅND visas virkade, målade, veckade objekt och dokumentationer av utförda handlingar. Två och tredimesionella betraktelser av tillvaron. TILLSTÅND  erbjuder möjligheter att reflektera över livet utifrån olika positioner. Att ge, få och vara.
Innanför – utanför - fast – flygande.

I utställningen visas också projektet Own our own time. En pågående undersökning om möjligheten att se tid med hjälp av monumentala stickningar. Här visas den stora stickningen för 83 personer samt video, foto och texter från utförda performance på olika platser i världen. Nästa uppförande av verket  kommer att äga rum på Island i juni 2017.