Material i tid och rum / Material in Time and Space - text av Johanna Rosenqvist

"Material Matters" textil konst Wahlgren Christiansson Bergström Lennerbjörk
Material i tid och rum / Material in Time and Space
text av Johanna Rosenqvist
31 augusti 2002
Texten är hämtad från utställningskatalogen Material Matters, den engelska delen översatt av Peter
Samuelsson

Johanna Rosenqvist, PhD in art history.
www.ht.lu.se
I am a postdoctoral researcher in art history and visual studies, based at the Division of Art History and Visual Studies, Department of Arts and Cultural Sciences.


BilagorSize
Material i tid och rum240.43 kB
Material in Time and Space234.66 kB