Monica Nilsson - Äldreboende i Torvalla, Östersund

"Monica Nilsson"
"Monica Nilsson"
"Monica Nilsson"
"Monica Nilsson"
"Monica Nilsson"
"Monica Nilsson"
"Monica Nilsson"
"Monica Nilsson"
"Monica Nilsson"
Monica Nilsson
Äldreboende i Torvalla, Östersund
1 maj 2009
”NÄSTAN SOM HEMMA", sa PB
Wilhelm Peterson-Berger och hans hem, Sommarhagen, med dess rika utsmyckningar och ombesörjande av detaljer, utsikten, musiken, kärleken till Jämtland och naturen, bildar en helhet. Med PBs torra humor och en viss faiblesse för det romantiska  och storvulna, är det oemotståndligt som inspirationskälla.

Mina intryck därifrån ligger till grund för ett verk i två delar: En hylla, vars textila innehåll bildar uppförstorade bildfragment och en ljuslåda, 420 X 250cm, föreställande PBs utsikt över Oviksfjällen

Entrén, Fältvägen 1, äldreboende i Torvalla, Östersund 2009