Points of Departure - Stockholm

"Monica Nilsson""Britta Carlström" textil konst
"Monica Nilsson""Britta Carlström" textil konst
"Virpi Vesanen-Laukkanen"
Gratisbuss mellan alla utställningsplatser. Kortfilm av Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn / Henrik Vikman trilogin visas under bussfärden. © Maria Wahlgren
"Eivor Willbacka" textil konst
"Eivor Willbacka" textil konst
"gunnel pettersson"
"Ilkka Isaksson""Ulrika Wedin"
"Leif Holmstrand"
hugger-mugger performance
hugger-mugger performance
hugger-mugger performance
"emese benczúr"
"emese benczúr"
"cilla ramnek" installation
"petra arnesson"
Invigning i samband med högmässa i Katarina kyrka. Lotte Nilsson-Välimaa och Katarina Wiklund från FAS  © Maria Wahlgren
workshop
seminarium
jacquardväv
jacquardväv
"anna linder"
"maria quarfordt brising"
"lisa petrelius"
"erik hellsten"
"karl david larsson"
"helga sif gudmundsdottir"
"ingela nilsson"
"disa rytt"
"melinda ånstrand"
"melinda ånstrand"
Points of Departure
Stockholm
11 september 2010 - 26 september 2010


Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) inbjöds att åta sig värdskapet för Northern Fibre 2010, ett återkommande evenemang i de nordiska länderna sedan 1995 som bara en gång tidigare arrangerats i Sverige. FAS tog därmed över stafettpinnen i ett långsiktigt nordiskt nätverksarbete.

Projekt ledare: Karen Diamond och från FAS: Inger Bergström, Petter Hellsing, Margareta Klingberg, Lotte Nilsson-Välimaa, Maria Sandstig, Katarina Wiklund och Gunnel Pettersson.

Se mer: www.pointsofdeparture.se
Anders Olsson i Konsten.net "Points of departure" laddar textilkonsten