Taktil historia - Almgrens Sidenväveri & Museum, Stockholm

Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för textil ko
Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för tex
Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för textil ko
Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för textil ko
Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för textil ko
Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för textil ko
Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för textil ko
Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för textil ko
Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för textil ko
Taktil Historia Almgrens Sidenväveri Siden och Samtid Ny plattform för textil ko
Taktil historia
Almgrens Sidenväveri & Museum, Stockholm
18 september 2014 - 1 november 2014
Almgrens Sidenväveri & Museum och Fiber Art Sweden skapar en ny plattform för samtida textil konst!

Vernissage torsdag 18 september kl. 17-19.30
Repslagargatan 15 A Stockholm, T-bana Slussen
Öppet vardagar 10–16, lördagar 11–15

Utställningen handlar om historia sedd genom materialitet, yta och textur; som lyssnas till genom att beröra, att snudda vid och att ana. Sex konstnärer från Fiber Art Sweden ställer ut:
Victoria Brännström, Anna Ekholm, Carina Gardefjord, Emma Göransson, Maria Hägglund och Lenka Jonesson Deker.Siden och Samtid är konstprojektet som skapar en ny plattform för samtida textil konst. Almgrens sidenväveri & Museum har bjudit in Fiber Art Sweden för ett treårigt samarbete där utställningen Taktil historia är den första i serien. Siden och Samtid vill uppmärksamma detta museum med dess fungerande och aktiva väveri, unikt i sitt slag i världen. Projektet kommer att levandegöra en bit av Stockholms textila kulturhistoria kopplat till den samtida textila konsten. I samarbetet där samtida textil konst möter en hundraårig, exklusiv textil hantverkstradition, skapas nya möjligheter och tillfällen att undersöka och utforska. Med konstutställning och ett gediget publikt program för unga, familjer och skolor och andra konstintresserade bygger vi en plattform och undersökningsyta för kunskapsspridning och konstupplevelser.

Välkomna!

http://www.kasiden.se/