Text Textil Tecken - Almgrens Sidenväveri & Museum

fiberartsweden konst textil
fiberartsweden konst textil
jag ser på havet och undrar hur det är ställt © Maria Wahlgren
konst textil
konst textil
 LIBERTAS / Victoria Brännström  Foto: Maria Wahlgren
 ogråtna tårar / Maria Sandstig  Foto: Maria Wahlgren
konst textil
Eivor Willbacka  Ton - underton Foto: Elizabet Christiansson
konst textil
konst textil
Vi älskade varandra så mycket / Anna Tegeström Wolgers  Foto: Maria Wahlgren
 Var liten i lyckan men stor uti nöden. Var rädd uti livet men modig i döden / Karin Jonsson  Foto: Maria Wahlgren
konst textil
KOLSVART, detalj © Tarika Lennerbjörk
KOLSVART / Tarika Lennerbjörk   Foto: Maria Wahlgren
Dystopiskt collage © Elizabet Christiansson
konst textil
Text Textil Tecken / vernissage Almgrens sidenväveri & Museum 2015 © Maria Wahlgren
Text Textil Tecken / vernissage Almgrens sidenväveri & Museum 2015 © Elizabet Christiansson
Text Textil Tecken / vernissage Almgrens sidenväveri & Museum 2015 © Elizabet Christiansson
Text Textil Tecken
Almgrens Sidenväveri & Museum
12 mars 2015 - 2 maj 2015
Almgrens Sidenväveri & Museum och Fiber Art Sweden skapar en ny plattform för samtida textil konst. Text Textil Tecken är den andra utställningen i serien Siden och Samtid.

Konstnärer: Victoria Brännström - Elizabet Christiansson - Karin Jonsson - Tarika Lennerbjörk - Maria Sandstig Maria Wahlgren - Eivor Willbacka - Anna Tegeström Wolgers

Textil är ett språk. Materialet omger oss, bokstavligen, i rummet och tätt inpå huden. Var och en skulle kunna skriva sin biografi med hjälp av textila material, mönster, klädesplagg eller hemtextilier.
Text och textil betyder i grunden samma sak. Båda orden stammar från det latinska ordet för väva, te’xo. Text är sammanvävda ord, textil är sammanvävda fibrer.

Textil produktion är både föremål och handling. Hela begreppet textil har i ett konstnärligt perspektiv en enorm bredd, det kan omfamna allt från linsådd till manufaktur. Det företräder komplex kunskap och beskriver grundläggande principer i vid bemärkelse. Textil kan betecknas som material i flera led av förädling, från fiber till garn till väv till exempelvis en skurtrasa. Däremellan finns möjligheter till konstnärliga uttryck som nästan alltid har en gemensam nämnare: tecken på mänsklig närvaro.

Utställningen Text Textil Tecken resonerar kring hur begreppen kan läsas, skrivas eller vävas samman – som i ursprungsordet te´xo.

Siden och Samtid är ett treårigt konstprojekt och samarbete mellan Almgrens sidenväveri och Fiber Art Sweden. Tillsammans vill vi skapa en arena för samtida textil konst där FAS står för arrangemang och Almgrens för inramning och miljö. Projektet kommer ta form i en serie utställningar med seminarier, workshops och konsthändelser mellan 2014 och 2017. Text Textil Tecken är den andra utställningen i serien. Museets hemsida: www.kasiden.se

Tack för kulturstöd från Stockholm Stad
Vernissage 12 mars kl 17 - 19.30

Välkomna!