Textil 2005 – Mönstervärldar - Göteborg, Arvika, Tomelilla...

"Mönstervärldar" mönster textil konst
"Mönstervärldar" mönster textil konst
"Mönstervärldar" mönster textil konst
"Mönstervärldar" mönster textil konst
"Mönstervärldar" mönster textil konst
"Mönstervärldar" mönster textil konst
"Mönstervärldar" mönster textil konst
"Mönstervärldar" mönster textil konst
"Mönstervärldar" mönster textil konst
Textil 2005 – Mönstervärldar
Göteborg, Arvika, Tomelilla...
21 januari 2005 - 22 januari 2007
En vandringsutställning under Textil 2005 i Sveriges Konstföreningars regi. Deltagande konstnärer:  Anna-Karin Bylund, Anna-Lena Carlsson, Britta Carlström, Tarika Lennerbjörk, Maria Wahlgren, Ulla West, Katarina Wiklund och Eivor Willbacka.  Tre seminarier arrangerades under utställningstiden med föreläsare bl a från FAS: Inger Bergström och Ulla West.