Showroom

"monika pettersson" textil konst "almgrens sidenväveri"  fiberartsweden

Monika Pettersson - Reflektioner 2016


Reflektioner Jag bygger med vävda tyger, varptrådar och solv. Ärvda, köpta och egna.  En och annan rot från skogspromenaderna blir träd.  Ord och texter som jag hittar på vägen får vara med.  Detta blir ledtrådar till mina...
"Kerstin Lindström" fiberartsweden textil konst "mark rothko center"

Kerstin Lindström - Approaching a fortress - Reclaiming space 2016


Vem skapar historien om en fästning? En historia skriven av män. Om makt, krig, attack och försvar. ”Whatchers” och ”Mapping”, en serie verk som vidgar den direkta relationen och en lyhörd dialog mellan objekt och omgivning. I november 2015 deltog...
"maria sandstig" fiberartsweden almgrens sidenväveri och museum konst textil

Maria Sandstig - ogråtna tårar 2015


Det dolda passerar, berättelser om liv en tråd, en rot genom allt. Uppäten, uppsugen, ingen tid, ingen kraft. Om jag gjort andra val, vem hade jag varit? När jag formar mig själv formar jag också dig. Vad händer om fördämningen släpps om tå...

Emma Göransson - Postnomadiska landskap 2015


Postnomadiska landskap är ett konstnärligt forskningsprojekt med finansiering från Vetenskapsrådet, avdelning konstnärlig forskning och utveckling. Projektet är placerat på Arkitekur- och designcentrum i samarbete med Kungliga konsthögskolan. Det unders...
hannah streefkerk, textile, landscape, nature, nature art, landscape art, landar

Hannah Streefkerk - Norway 2006 2015


Norway 2006 is a photo project made in Norway in the summer of 2006. Traveling through the country on my way to the Lofoten, I always carried my backpack with yarn with me. At places which I liked I carefully placed a yarn, took a photo, took the yarn away and continued with my travel. The yarn...

Anna-Karin Bylund - Stjärnhimmel 2015


Nio knypplerskor färdigställde Stjärnhimmel över Vättern. Vi knypplade på fri hand och där syntes nio temperament och nio idéer om hur en stjärna kan skapas. Det föll sig naturligt att lämna knyppeltråden som stjärnans strå...

Maria Sundström - Levda läsningar 2014


Oktober 2014 visade Maria Sundström fyra audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv på HUMlab-X vid Umeå universitet, Levda läsningar I–IV. Sara Lidman (1923-2004), älskad författare och stridbar politisk ikon, satte sin västerbottniska by p...

Gunilla Poignant - SKEDE - konstruktioner - skulpturer i trä 2014


Jag intresserar mig för konstruktioner. Dubbelheten med skelettet/konstruktionen som bärare och förutsättningen för livet och skelettet som står för döden. Motsättningarna attraherar mig. Det blir en samling skulpturer en familj med ett gemensamt spr...
"Submersive Aquagarden"  www.jeanettescharing.net

Jeanette Schäring - Submersive Aquagarden 2014


Vatten är liv och ett livsväsentligt element som är komplext och dynamiskt i sin struktur – en organism i sig själv. Något från naturen som är klart och rent, men försummat av oss blir orent och förorenat. Vår försumlighet kan forts...
Konst, textil, skulptur, kyrkokonst, installation

Inger Bergström - Riktadhet 2014


Sommaren 2013 visade Inger Bergström en serie skulpturala objekt i kryptan i Lunds domkyrka, Riktadhet I-V. Vi känner igen beståndsdelarna, det är möbler eller delar av möbler. Något som har tillhört ett rum, en människas boning, har lyfts ut och...