MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - - En mannskapsbod och ett konstrum på hjul

© Fiber Art Sweden

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA
- en mannskapsbod och ett konstrum på hjul

Projektet drivs av konstnärerna
Victoria Brännström
Kerstin Lindström
Lotte Nilsson-Välimaa
Maria Sandstig
Hannah Streefkerk

PROGRAM 1 DEC 2018

10.00 – 12.00 STORUMANS TORG
Gröna Vagnen står uppställd utanför Akkan.

Arvbetagelse - Konst-ig, Galleri Se Konst

© Fiber Art Sweden

Vad händer egentligen när ett konstprojekt ska presenteras i bokformat? Allt det som pågått under flera år –det som har varit viktigt, rörigt, roligt, kraftfullt och konstigt ska här speglas eller sammanfattas på ett eller annat sätt. Om vi tidigare arbetat med gemensamma gestaltningar i utställningsrum finns här ett annat slags rum som tar form – bokuppslag ersätter väggar.

Everything Matters - Kapsylen

© Fiber Art Sweden

Reflektioner i text och bild kring ett tioårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Inger Bergström,
Elizabet Christiansson,Tarika Lennerbjörk och Maria Wahlgren.

Två essäer ingår Traditionen och gästforskningens villkor - om förutsättningarna för det konstnärliga projektet Tradition Matters av Johanna Rosenqvist samt Den dekorativa strategin av Martin Sundberg. Dessutom Samtal