Inger Bergström

Inger
Bergström
0739966536
ingerbergstrom@live.se

Inger Bergström har en MFA från Konstfack och filosofie masterexamen från Södertörns högskola. Hon arbetar med individuella konstprojekt såväl som i olika samarbetsformer och använder sig ofta av det textila mediet i sin konst. Under 2017 färdigställde hon, tillsammans med samarbetspartnern Ilkka Isaksson, en större konstnärlig gestaltning för Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Bergström är nu aktuell som curator för den pågående utställningen Berättelser om/Stories About, Textilmuseet i Borås.

Under åren 2005 – 2012 innehade Inger Bergström en professur på Konstfack i Stockholm och var även prorektor där under två år. Dessförinnan verkade hon som professor under fyra år på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Inger Bergström erhöll ett tioårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 2013.

Aktuellt: Inger Bergström kommer att representera Berg Gallery vid CHART - Copenhagen Art & Design Fair, Aug 30 - Sep 1 2019.

Utbildning/Education
Södertörns högskola, Centrum för praktisk kunskap, 2012 - 2017 (filosofie master)
Konstfack, Stockholm 1983-87 (MFA)

Uppdrag, urval
professor, Konstfack 2005-2012
professor, Högskolan för Design och Konsthantverk 2000-2004

utställningscurator, Berättelser om/Stories About, Borås textilmuseum 2019
skissuppdrag, konstnärlig gestaltning, Bergsjön 2018
konstnärlig gestaltning, Nya Karolinska sjukhuset 2013-2017

projektledare Points of Departure 2008-10, www.pointsofdeparture.se

Separatutställningar/Solo Exhibitions, urval 2000 -
Konstnärshuset mars 2019
Fiberspace Gallery 2018 (m. Lotte Nilsson Välimaa)
Tjörnedala konsthall 2017 (m. Marie Holmgren)
Galleri 21, Malmö 2016 (m. Marie Holmgren)
Göteborgs konstförening 2016
Ebelingmuseet Torshälla 2013
Lunds Domkyrka 2013
Katarina kyrka 2011
Galleri Oijens Göteborg 2007
Konstnärshuset Stockholm 2003


Samlingsutställningar/Group Exhibitions, urval 2000 -
Arvbetagelse, Dalarnas museum, Falun 2016
Arvbetagelse, Hälsinglands museum, Hudiksvall 2015
Paus i appreturen, Almgrens sidenväveri, Stockholm 2015
Arvbetagelse, Österlens museum, Simrishamn 2015
Ränder, rytm och riktning, Nordiska museet 2013-2014
Home Sweet Home, Liljevalchs konsthall 2013
Konstnärshuset, Stockholm 2010
Va ska det va bra för? Tomelilla Konsthall 2009
Konstnärshuset, Stockholm 2009
Studio 44, Supermarket, Stockholm 2009
I det andra rummet Hallwylska Museet, Stockholm 2009
Syskon Studio 44, Stockholm 2008
Byta Blick III Rättviks Konsthall 2007
Byta Blick II Jakobsbergs Konsthall 2006
FASIT Örebro Konstförening, Norrtälje Konsthall, Konstmässan Sthlm 2005-2006
Kamakura Gallery, Kamakura, Japan 2005
Byta Blick I Tyresö Konsthall 2005
Tradition Matters Kunstindustrimuseet Köpenhamn 2005
FASett Östermalmstorg T-bana 2004
Sy dig en kostym-ett socialt konstprojekt Viresrums Konsthall och Studio 44 2003
Lekskulptur Södertälje Konsthall 2003
Braendpunkt Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, Odense 2003
Material Matters Norrköpings Konstmuseum 2002
Strictly Swedish IDB Cultural Center, Washington DC+New York+Pensylvania 2001-02
Far Away Applied Art Museum, Riga 2001
Applied Art Triennal Talinn 2000

Bibliografi
medredaktör och skribent, publikationer:
Till synes – Inger Bergström och Marie Holmgren  2017
Arvbetagelse II 2017
Arvbetagelse II
Arvbetagelse I 2015
Everything Matters 2012

Skribent i antologier:
Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger, Ingvill Henmo (red.), Norske Textilkunstnerer jubileumsbok 2016

Textilkonsten är död – leve textilkonsten
Samtidskonst för vanligt folk, Mathias Jansson (red.), Sveriges konstföreningars jubileumsantologi 2013
Textila meningar – en betraktelse över samtida strömningar

Akademiska texter:
KONSTNÄRLIG PROCESS – SSECORP GILRÄNTSNOK: att beskriva det konstnärliga görandet, Masteruppsats, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola 2017
I mitt görande – Hur kan ett konstnärligt utövande beskrivas och reflekteras?
Magisteruppsats, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola 2014

Annat/ Miscellanous
ledamot, sakkunnigkommitté KHiO 2019
ledamot, Svenska kyrkans kulturstipendium 2015-2017
ledamot, stipendienämnd, Konstnärshuset 2014-2016
ledamot, jurynämnd, Årsutstilling Kunsthåndverk, Norge 2014
sakkunnig, Norwegian Artistic Research Programme, KHiB 2014
ledamot granskningsgrupp konstnärliga högskolor, Universitetskanslerämbetet 2013-2015


Representerad/ Represented
Statens Konstråd, Södertälje Kommun, Stockholms Läns Landsting, Göteborgs Konstnämnd, Uppsala region m.fl.

Stipendier/Grants, urval
2013 Konstnärsnämndens 10-åriga arbetsstipendium
2011 Konstnärsnämndens projektbidrag
1991, 1994, 1997-98, 2002-03, 2008-09 Konstnärsnämndens arbetsstipendium
1999 Konstnärsnämndens projektbidrag 

 

Video