Petter Hellsing

Petter
Hellsing
+46 735658383
info@petterhellsing.se

I flera utställningar har Petter Hellsing följt den globala stadens växlingar i mellan kaos och ordning. Med utställningar i Kina har han kunnat följa kraften i den snabba stadsomvandlingen där förändringar i det sociala och fysiska landskapet får gränsen mellan det lokala och globala at suddas ut. I en stad av betong och stål har de textila materialen en helt egen plats. De blir en utmaning mot den beständiga arkitekturen, där de som tillfälliga konstruktioner skapar flexibla platser i stadsrummet i gränsen mellan det offentliga och det privata.

Petter Hellsing (f 1958), bor och arbetar i Stockholm och på Gotland. 
Utbildad på Konstfackskolans avdelning för skulptur, Stockholm 1983/89. Textilism på Kungliga konsthögskolan, Stockholm 2011/12 och Socialantropologi, Göteborgs Universitet 1980/81

Han har haft flera separatutställningar bland annat på Galleri Tegen2 Stockholm, Galleri PS Göteborg, Galleri 21 Malmö, Overgaden Köpenhamn och Luleå Konsthall. Under åren 2002/05 turnerade han runt i Sverige med utställningen och workshoppen ”I ett hus vid skogens slut” i samarbete med Riksutställningar. Delar av det projektet visades på samlingsutställningen Pricked: Extreme Embroidery, Museum of Arts & Design, New York 2007/08 och på Flexible 4: ”Identities” Odense, Linz, Tilburg och Manchester 2003/04

Petter Hellsing har deltagit på många kollektivutställningar i Sverige och utomlands: Med ett speciellt intresse för det moderna Kina har han deltagit i 2nd Hangzhou Triennial Of Fiber Art 2016, From Lausanne to Beijing The 7th International Fiber Art Biennale Exhibition i Nantong 2012 och den 5th International Fiber Art Biennale Exhibition i Beijing, 2008. Han var också Artist in Residence med separatutställning på Tainan National University of the Arts i Taiwan 2014.

Hans kons är inköpt till offentlige samlingar som: Nationalmuseum, Statens konstråd, samt kommuner och landsting, och han har gjort flera offentliga verk bland annat Arboretum, Danderyds Sjukhus 2016, PatchUp, Region Gotland 2014, Samtidsmönster Flygvapen Museum Linköping 2010.

www.petterhellsing.se