Textile Art Conference - Berättelser om / Stories About - - Textilmuseet


Borås

Here you can register for the Textile Art Conference on September 14, 2019: http://textilmuseet.se/ommuseet/anmalan Please note that the last day… more

Patterns of Life - Petter Hellsing - Essä


Patterns of Life, text och bild av Petter Hellsing -  publicerad i Vävmagasinet 2/2019

Arvbetagelse – artist talk - - Centrum för fotografi


Stockholm

Landskapsarbete © Arvbetagelse 2018 Filmen visar arbetet med en monumental textil gestaltning på ett stycke åkermark i Hälsingland. Gestaltningen går… more

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - - En mannskapsbod och ett konstrum på hjul


Storuman, Stensele

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - en mannskapsbod och ett konstrum på hjulProjektet drivs av konstnärerna Victoria Brännström Kerstin Lindström… more

Salongssamtal - FAS XX - - Katarina kyrka, Kapsylen

-
Stockholm

En samtalsserie i salongsformat fördelat på fyra tillfällen under hösten 2018, inbjudna gäster möter intresserade i informella samtal kring angelägna… more

NORDIC HANDS - Godsbanen

-
Aarhus, Danmark

NORDIC HANDS is a meeting of experts in thinking through materials. With the laboratory as the focal point, 16 Nordic artists/craftspeople and ‘art… more

Arvbetagelse - - Konst-ig, Galleri Se Konst


Stockholm, Falun

Vad händer egentligen när ett konstprojekt ska presenteras i bokformat? Allt det som pågått under flera år –det som har varit viktigt, rörigt, roligt… more

Minnesord över Kung Raine och hans kära Drottning Gunilla - Nekrolog


Textilkonstnären Raine Navin har gått bort vid en ålder av 81 år, inte långt efter sin livskamrat och tillika Textilkonstnär Gunilla Skyttla. Många… more

FAS - the Collection - verk och artefakter


En samling är ett sätt att bevara och synliggöra kunskap. FAS - the Collection innehåller verk och artefakter som lyfter fram vår samlade kompetens.… more

Everything Matters - - Kapsylen


Stockholm

Reflektioner i text och bild kring ett tioårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Inger Bergström, Elizabet Christiansson,Tarika Lennerbjörk och… more