Textile Art Conference
Seminarie

Textile Art Conference - Berättelser om / Stories About - - Konferens


Borås

Here you can register for the Textile Art Conference on September 14, 2019: http://textilmuseet.se/ommuseet/anmalan Please note that the last day… more
Begränsad gränslöshet, essä av Margareta danhard
Text

Begränsad gränslöshet - Margareta Danhard - Essä


Essän Begränsad gränslöshet är skriven i samband med Konstfacks kurs Helighetens bilder, 2017-2018. Essän utgår från verket Begränsad gränslöshet som… more
© Anna Lindkvist Adolfsson
Text

Den femte generationen allmoge – en etnologisk studie - Anna Lindkvist Adolfsson - Masteruppsats


Masteruppsats i etnologi, 45hp Uppsala universitet Inst. för kulturantropologi och etnologi Etnologiska avdelningen Författare: Anna Lindkvist… more
Patterns of Life, text av Petter Hellsing
Text

Patterns of Life - Petter Hellsing - Artist statement


Patterns of Life, text och bild av Petter Hellsing -  publicerad i Vävmagasinet 2/2019
Arvbetagelse – Landskapsarbete, 2018, under arbete © Arvbetagelse
Seminarie

Arvbetagelse – artist talk - - Centrum för fotografi


Stockholm

Landskapsarbete © Arvbetagelse 2018 Filmen visar arbetet med en monumental textil gestaltning på ett stycke åkermark i Hälsingland. Gestaltningen går… more
MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - en mannskapsbod och ett konstrum på hjul
Publikation

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - - En mannskapsbod och ett konstrum på hjul


Storuman, Stensele

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - en mannskapsbod och ett konstrum på hjulProjektet drivs av konstnärerna Victoria Brännström Kerstin Lindström… more
Salongssamtal - FAS XX © Fiberartsweden
Seminarie

Salongssamtal - FAS XX - - Katarina kyrka, Kapsylen

-
Stockholm

En samtalsserie i salongsformat fördelat på fyra tillfällen under hösten 2018, inbjudna gäster möter intresserade i informella samtal kring angelägna… more
nnn
Text

Rummet, vagnen - Margareta Klingberg - Utställningskatalog


Möta Nöta Stöta / Råka Ömsa Speja - ett konstnärligt projekt i Västerbottens Inland som startade 2016 och drivs av fem konstnärer: Victoria… more
Nordic Hands, 2018 © Petter Hellsing
Seminarie

NORDIC HANDS - - Godsbanen

-
Aarhus, Danmark

NORDIC HANDS is a meeting of experts in thinking through materials. With the laboratory as the focal point, 16 Nordic artists/craftspeople and ‘art… more