FAS - the Collection - verk och artefakter

FAS - the Collection

En samling är ett sätt att bevara och synliggöra kunskap. FAS - the Collection innehåller verk och artefakter som lyfter fram vår samlade kompetens.

Med FAS - the Collection startade Fiber Art Sweden 2013 ett projekt där alla medlemmars insats blir en del i gemensamma verk. Tillverkning sker under en viss tidsperiod genom medlemmars medverkan utifrån givna ramar. Artefakten/verket kommer sedan att tilldelas en av Fiber Art Swedens medlemmar genom lottning.

FAS – the Collection I, 2013 initierades av Inger Bergström och Tarika Lennerbjörk:
Sticka tre rutor i storlek 15 x 15 cm med stickor nr. 3. Rutorna samlas in och fogas samman till en pläd.
Vinnare: Maria Wahlgren

FAS – the Collection II, 2014-2016 initierades av Ulrika Wedin och Katarina Wiklund:
Löpare En lång bonad/löpare/bård där varje medlem gjort sin egen del men helheten formar en gemensam bild. Som en visklek mellan nätverkets medlemmar. En klassisk ”vikteckning” där motivet växer fram varefter. En kedja av broderier, teckningar, applikationer. Vinnare: Anna Tegeström Wolgers