FIBER ART I-III, utställningskatalog med essä av W. Easton - - Galleri Grå

FIBER ART I-III, utställningskatalog med essä av W. Easton

FIBER ART I-III
Galleri Grå Stockholm 1998

En presentation av 25 konstnärer som 1998 bildade FAS. Katalogens introducerande essä är skriven av William Easton i anslutning till utställningarna FIBER ART I II III och kan läsas under Arkiv/ Texter.
Katalogen kan beställas och den kostar 80 kr. Uppge namn och adress så skickas katalogen mot postförskott.

Katalogen är gjord med bidrag från BUS, Maria Bonnier-Dahlins Stiftelse och Estrid Ericson Stiftelse