Ferry Ride - - Konstseminarium

Ferry Ride
- 20 August 2023

Ferry Ride, ett seminarium organiserades av Fiber Art Sweden (SE) och Artists O (FI). Det ägde rum på en unik plattform - en färjetur mellan Helsingfors och Stockholm.

Dessa 2 dygn gav en möjlighet att i verklig mening skapa fördjupande kontakter mellan medverkande konstnärer från Finland och Sverige. Den 17 augusti påbörjade sex finska konstnärer sin kryssning från Helsingfors till Stockholm, följt av åtta svenska konstnärer som steg ombord i Stockholm. Seminariet ägde rum i färjans konferensrum och organiserade samtal inleddes redan under under middagen.

Dagen var strukturerad kring små grupper och planerade frågor, vilket möjliggjorde för konstnärerna att samtala på ett aktivt sätt. Mycket har hänt sedan vi möttes i vårt första samarbete 2020/2021. Relationerna mellan länder i världen har förändrats, frågor som kommer upp är om och hur det påverkar oss som individer och i våra konstnärskap.

Paavo Halonen gav en inblick i Vieno Motors framträdanden; innovativa installationer som i performances med sinnliga material som skapas i direkt förhållande till människor. Ilona Valkonen, initiativtagare av Vieno Motors mötte upp med oss i Helsingfors och vi hoppas möta henne åter under hösten.

Programmet rymde en Sashiko-workshop ledd av Takao Momiyama. Närvaro i lagning. Lager på lager, förstygnen trevade sig fram, hand i hand med samtalen.

Utöver seminariet besökte vi utställningen på HV Galleri samt hann besöka museer innan gruppen tog sig till färjeterminalen. I Helsingfors pågick Helsinki Art Biennale och utrymme fanns att se Sara Ekström på Taidehalli och Kusta Saksi på Design Museo.

Målet med seminariet var att stärka och odla nätverket mellan konstnärer från våra  organisationer i respektive länder. Genom att erbjuda utrymme för dialogisk praktik gav det en grund för samarbetet. När vi gick i land, i Helsingfors den 19 augusti resp. i Stockholm den 20 augusti, bar vi med oss värdefulla och djupgående kontakter. Detta kommer till glädje inför vår gemensamma utställning Länk - Link - Linkki II.

Deltagande konstnärer/konstellationer: Anna Hakkman (FI) Helen Hortlund Heldt (SE), Paavo Halonen (FI) Lotte Nillson Välimaa (SE), Elina Laitinen (FI) Gunnel Pettersson (SE) Piia Lieste (FI) Maria Hägglund (SE), Catarina W. Källström (SE), Elinor Ström (SE/NO), Laura Pehkonen (FI)Takao Momiyama (SE), Riika Peltola (FI) Ellen Skafvenstedt (SE), Veera Tamminen (FI) Sonja Löfgren Birch (SE), Virpi Vesanen-Laukkanen (FI) Maria Sandstig (SE)

www.artists-o.fi

Genomförs med stöd av:

Nordic culture point