Gränsdragningar finns och vem bryr sig - - Konstnärshuset

Gränsdragningar finns och vem bryr sig

Samtalet är initierat av FAS genom arbetsgruppen Cecilia Ramnek, Maria Wahlgren och Lotte Nilsson-Välima

Tanken är att belysa frågor kring gränser - om de existerar och på vilket sätt de berör oss människor. Samtalet är tär tänkt att vara associativt och fritt kring ämnet och där de inbjudna bidrar var och en som en del, ett fragment utan förväntningar på att ringa in en helhet.

Upplägget på kvällen ser ut så här
Malin Arnell konstnär, Susanne Pagold kulturjournalist och Niclas Östlind intendent på Liljevalchs, gör varsitt kort anförande. Paneldeltagarnas medverkan är att från det perspektiv de vill anlägga prata kring ämnet "gränser".

Moderator för kvällen är William Easton tf. rektor på Berghs/konstskribent.

Fyra konstnärer från FAS presenterar sitt konstnärsskap muntligt och i gestaltningar. De är inbjudna utifrån kvällens ämne. Sett ur det perspektivet representerar de följande gränsland

Anna-Lena Carlsson konst/ landskap
Petter Hellsing konst/hantverk, broderi
Gunnel Pettersson textil/ ny media
Anna Sjons-Nilsson konst/ konsthantverk

Med sig hem får publiken en kortare text av Kristian Petri filmare/ författare, där han formulerat sig kring "gränser".

Inom samtidskonsten har måleri, skulptur och fotografi sina särskiljande platser, samtidigt som det sker en uppluckring av gränser mellan olika discipliner. Ett av syftena med FAS är att visa och debattera FAS plats i nutidskonsten.

Nätverket har 34 medlemmar och ingången för flertalet av oss går via en textil bakgrund. I FAS verkar alla med egna projekt som individuella konstnärer. Det finns både ett överskridande och traditionellt förhållningssätt till material och utförande. Bildandet av nätverket FAS gör det möjligt att ha något att ta avstamp ifrån för att gå vidare in i det "utvidgade fältet". Textil är just nu ett material som frekvent används av väldigt många konstnärer, kanske pga en feministisk ingång som inkluderar hemmet och vardagen, identitet och kropp, ett politiskt ställningstagande, konstscenens intresse för kvinnliga konstnärer, materialens hierarki etc. FAS historik och pågående verksamhet, se vidare www.fiberartsweden.nu

Valet av kvällens ämne "gränser" sett utifrån oss som konstnärer är att vi ofta ställs inför frågor om definition av vår verksamhet. "Är det måleri/hantverk/mode/design/reklam/skulptur/scenografi osv?" Definitionen måste till, trots eller pga? uppluckringen av disciplingränser. Vem, varför och till vilken nytta vidmakthålls dessa? Frågorna kan uppfattas inte bara som ett intresse för de olika uttryck som rör sig i ett gränsland utan också som ett intresse för gränser i sig. Är gränsdragningen av konstteoretisk, psykologisk, filosofisk eller rent av ekonomisk natur?