Klädkoder, normer och mentalitet, Länsmuseet - - Seminarie

Klädkoder, normer och mentalitet, Länsmuseet

Seminarium arrangerat av Fiber Art Sweden, Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Landstinget Gävleborg Kulturutveckling och Länsmuseet Gävleborg.

Moderator: Ann Nilsén, Länsmuseet Gävleborg
Föreläsare: Rosemarie Fiebranz, doktor och forskare vid Historiska institutionen, Uppsala universitet
                 Klädsel i agrarsamhället sedd utifrån – och inifrån? Om blickar på bönder ca 1670–1770: en
                 diskussion om signaler, samtida tolkningar och sentida kommentarer


                 Marie Ulväng, doktor och verksam vid ekonomiskhistoriska institutionen, Uppsala universitet
                 Köpta klädesrockar och hemvävda sjalar Värden och värderingar i bondhustruns garderob
                 under 1800-talet


Presentation av utställningen Professional Feelings av konstnär Anna Nordström.

Frågor kontakta:
Kristina Lindkvist, telefon: 026-65 56 04 / 070-331 56 20, e-post: kristina.lindkvist@xlm.se
Ann Nilsén, telefon: 026-65 56 19 / 070-673 83 42, e-post: ann.nilsen@xlm.se
Margareta Danhard i FAS, e-post: margareta@danhard.se