Salongssamtal - FAS XX - - Katarina kyrka, Kapsylen

Salongssamtal - FAS XX
- 12 December 2018

En samtalsserie i salongsformat fördelat på fyra tillfällen under hösten 2018, inbjudna gäster möter intresserade i informella samtal kring angelägna teman. Vin, öl och tapas till självkostnadspris.
Varmt välkomna!

Salongssamtal är en del av FAS XX – två decennier i det utvidgade fältet. Sedan bildandet 1998 har Fiber Art Sweden - FAS befrämjat diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären. Under 2018 uppmärksammar vi detta med en serie av händelser som präglas av FAS nomadiska hållning att kontinuerligt och konsekvent uppsöka nya platser och sammanhang.

Motståndets ornamentik
Plats: Kapsylen, Tjärhovsgatan 44  i Stockholm
När: 12 december klockan 19
Medverkande: Lars-Erik Hjertsröm Lappalainen/ filosof, konstkritiker, Cilla Ramnek/ konstnär och
Stefan Uhlinder/ konstnär
Samtalsledare: Petter Hellsing/ konstnär

Mönster är något vi har i oss och omkring oss. I kartans linjer skapas en ordning av ett kaotiskt landskap och i bordsdukens ornament ges struktur till ett socialt spänningsfält. Mönster kan förstås som givna ramar att tolka världen med och samtidigt alltid utbytbara. I samtidskonsten har ornamentiken en undanskymd
plats, kanske för att mönster till sin natur är en utmaning för konstens krav på det unika. Mönster bygger på upprepning, utan början, utan slut och utan given fixpunkt. Men kan ornamentiken i hantverkets traditioner öppna för nya och oväntade kombinationer i en tid som kräver nya vägar?

Tidigare samtal:
Görandets kunskap och konstens relation till icke-vetande

Plats: Kapsylen, Tjärhovsgatan 44  i Stockholm
När: 29 november klockan 19

Ett samtal mellan Jonna Bornemark/ filosof, författare och Inger Bergström/ konstnär.

Varför skulle det vara viktigt att beskriva det konstnärliga görandet som
kunskap? Vad betyder det att arbeta nära ett ”icke-vetande”?

Filosofen och författaren Jonna Bornemark är aktuell med Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Bornemark för här fram en filosofisk kritik mot samtidens mätsamhälle, men anar också en motrörelse i bland annat just konsten – konstnären kan förstås som den som arbetar nära ett ”icke-vetande”, något som hon menar kan skapa förutsättningar för ett omprövande och
utvecklande av nytt vetande.

Konstnären Inger Bergström har skrivit en masteruppsats vid Södertörns högskola, som försöker bryta med förväntningar kring vad en konstnärlig process är såsom exempelvis enbart ett uttryck för personlighet eller som ett direkt uttryck av känslor. Istället lyfts det konstnärliga görandet fram som något som i allra högsta grad bygger på skicklighet och tillägnad kunskap.

Rätten till det offentliga rummet
Plats: Kapsylen, Tjärhovsgatan 44  i Stockholm
När: 18 oktober klockan 19
Medverkande: Dan Jönsson/ skribent, författare och Frida Arnqvist Engström/ journalist, bloggare
Samtalsledare: Helene Heldt Hortlund/ konstnär

Vad behöver vi offentliga rum till? Vem har rätt till stadens utrymmen? Hur kommer vi fram till hur vi vill ha det gemensamma och vilka uttryck och vägar finns när något inte passar in i det gemensamma offentliga platserna?

I samtalet möts två röster som under en längre tid kommunicerat om detta tema som de vänder och vrider på i olika ljus och ur olika strategier. Frida Arnqvist Engström som aktiv skribent och debattör inom området samtida och framtida slöjd. Engström gav 2014 ut boken Gerillaslöjd - garngraffiti, DIY och den handgjorda revolutionen. Dan Jönsson konst och kulturskribent skriver bland annat för DN. Jönsson har i sina böcker Estetisk rensning Bildstrider i 2000-talets Sverige och Ingenmansland - ett år på Sveriges baksida perspektivet av att sätta samhällsstrukturer i ett större sammanhang, där levnadsvillkor och konst ställs mot samhällets normsystem och ekonomiska teorier.


Mellanrum
Plats: Katarina kyrka, Högbergsgatan 13A  i Stockholm
När: 20 september klockan 19
Medverkande: Helene Heldt Hortlund/ konstnär, Maria Hägglund/ konstnär, Magnus Dahl/ konstnär och
Inger Hansson Danared/ präst
Samtalsledare: Pia Kristoffersson/ kulturproducent, begravningsrådgivare

Utställningen The Space in Between pågick samtidigt i Katarina kyrkan. Läs mer här >>>

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ta del av hela programmet FAS XX - två decennier i det utvidgade fältet >>> Genomförs med stöd av 
kulturradet  Stockholms stad  Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 loggalandstinget_dalarna