Spinna Vidare, Almgrens Sidenväveri - - Finnisage och samtal

Spinna Vidare, Almgrens Sidenväveri

Utställningen Skrida till verket på Almgrens Sidenväveri & Museum i Stockholm har finissage den
5 november samt temakväll Spinna Vidare, Tre infallsvinklar på Konsten, Kritiken och Platsen

Lotta Gahrton Productions DANS
Lill-Marit Bugge och Örjan Wallert PERFORMANCE
Thomas Olsson konstkritiker, i SAMTAL med konstnärer i utställningen Skrida till verket

Välkommen på ett glas vin klockan 18. Jan Lindo, chef på Almgrens inleder klockan 18.30
Entré 75 kr

///////////////

Skrida till verket visas på Almgrens Sidenväveri t.om 7 november. Läs mer om utställningen >>>
Inger Bergström, Ulf Edberg, Charles Koroly, Monica Nilsson, Lotte Nilsson Välimaa,
Anna Tegeström Wolgers, Leuyn Wang

FAS och Almgrens sidenväveri har inlett ett treårigt samarbete under namnet Siden och samtid. En
arena skapas för samtida textil konst där FAS står för arrangemang och Almgrens för inramning
och miljö. Projektet tar form i en serie utställningar med seminarier, workshops och konsthändelser
mellan 2014 0ch 2017. Skrida till verket är den tredje utställningen i serien.