Taktil Historia, Almgrens Sidenväveri - - Konstseminarium

Taktil Historia, Almgrens Sidenväveri

kl.11-15.
Inträde 75 kr - ingen föranmälan. I entréavgiften ingår seminarum, förfriskning och katalog.

Utställningen Taktil Historia avslutas under en dag med seminarie och event för att ytterligare belysa tematiken, siden, samtid, materialitet, rum och minne.
Moderator och konferencier är Lilja Fredriksson, mimare och skådespelareVåning 1 Väveriet
11.00 – 15.00 Öppen Workshop

Öppen Workshop med Den Pedagogiska Designbyrån. Alla åldrar är välkomna.

Den Pedagogiska Designbyrån har under sex olika workshops tillsammans med barn och unga undersökt
K.A. Almgrens som historisk plats och vävens olika egenskaper – Hur kan en larvs trådar bli ett tyg?
Delar av resultatet visas i Laboratoriet på våningen 4.
Vi i Den Pedagogiska Designbyrån erbjuder workshops och handledning inom det konst/design/media-pedagogiska fältet. Vi samarbetar med skolor för vuxna och barn, museum och liknande institutioner samt inom andra pedagogiska projekt. Vi ser oss själva och andra i vår omgivning som resurser för varandra. Vi utvecklar kunskaper och färdigheter tillsammans. Genom kommunikation med andra i vår omgivning blir vi delaktiga i och lär oss av samhällets kollektiva erfarenheter. Vi vill möjliggöra för människor att mötas och utbyta dessa erfarenheter. Det finns många sätt att kommunicera på. I Den Pedagogiska Designbyrån vill vi ta tillvara de åsikter som uttrycks genom kreativt skapande.
www.denpedagogiskadesignbyran.se


Våning 4 Auditoriet
Seminarium Materialitet – rum - minne

11.00 - 11.15
Presentation av platsen.
Jan Lindo, vd för Stiftelsen K.A.Almgren Sidenväveri & Museum.
www.kasiden.se

11.15 - 12.00 Att begripa materian – om affektprincipen.
Elisabet Yanagisawa Avén, curator, konstnär och doktorand vid Högskolan för design och konsthantverk,
Göteborgs universitet.
Materian affekterar oss i olika riktningar och med olika intensitet, oavsett om materian används i
konstverk eller i verkligheten. Att förstå materia som kraft och rörlighet, till skillnad från form och
substans utgör en nya förståelse för vad materia är. Detta synsätt leder så småningom till en ny syn på
konsthistorien med dess distanserade hållning till konstverket. Det handlar om en perspektivskiftning
med fördjupad förståelse för kunskap om materialitet som funnits i vår kultur sedan länge, men blivit satt
i periferin. Denna föreläsning presenterar Spinozas affektprincip och kraftbegreppet conatus, samt visar
ett urval konstnärer inom modernismen och samtidskonsten som arbetar med materia ur kraftperspektiv.
Elisabet arbetar med den sista fasen i Proximus sensibilis, som är en interdisciplinär avhandling i
konstnärlig forskning med inriktning mot filosofi och estetik. Avhandlingen är en dialog mellan östasiatisk
(japansk) estetik och kontinentalfilosofi, där begrepp från japanska estetiken utgör ett utgångsläge för en
parallell undersökning av närhetsperspektiv på materia och sensibilitet från väst.

12.00 – 12.30 Medverkande konstnärer i utställningen Taktil Historia ger en kort presentation av sina verk. Victoria Brännström, Anna Ekholm, Carina Gardefjord, Emma Göransson, Maria Hägglund och Lenka Jonesson Deker.

12.30 – 13.00 P A U S med möjlighet att se utställningen Taktil Historia >>.

13.00 -13.30 Presentationer av inbjudna FAS medlemmar.
Monica Nilsson

När det gäller mej och min inriktning så kan det sägas övergripande att jag har kommit att se mej som
en envis trädgårdsmästare - på det textila fältet, där lusten och själva handhavandet i sej, att kunna överföra den känslan till andra, den är viktig. På plats kommer jag att visa ett textilt verk. Inte som ett konstverk som ska analyseras, betraktas och värderas. I stället ska jag göra en demonstration ungefär som man gör av en produkt. Framställning, innehåll, egenskaper och bruksanvisning.

Anna Tegeström Wolgers - Timme för timme.
En presentation av en konstnärlig strategi jag använt mig av till och från i 10 år. ”Projekt” är inte rätt
benämning, kanske paus, eller transportsträcka, eller utvecklingsarbete? Jag tar med några exempel från
detta arbete som både är på lek och allvar.
www.fiberartsweden.nu

13.30 - 14.00 Termit.
Lilja Fredriksson, mimare och Maria Peterson, kostymdesign.
Lilja Fredriksson studerar sista året på Mimskådespeleri på Stockholms dramatiska högskola.
Lilja; Mim för mig är att uttrycka mig genom kroppen på ett sätt som kan sträcka sig längre än det
talande ordet och kommunicera över språkliga gränser.
Termit är en performance som har skapats ur ett samarbete mellan kostymdesignern Maria Peterson och
mimskådespelaren Lilja Fredriksson och tillsammans blir de MOL. De undersöker gränslandet mellan scenografi och kostym och har låtit arbetet tagit form i mötet med kroppen och rörelsen. Vart går gränserna mellan kostym - scenografi, kostym -abstrakt form. Vad händer i mötet mellan kostym och kropp i rörelse. Termit är ett performance med ett unikt scenspråk. Där kostymens volym och form förkroppsligas i mötet med skådespelaren. Som ett konstverk som väcks till liv. De har låtit förvandlingen och mötet stå i centrum och vara det primära i deras berättelse. Där bilder, ljud och ljus tillsammans bär fram verket.
www.stdhplay.se/kostym-i-forvandling

14.15 - 15.00 Fallskärmens militära användning.
Thomas Roth, 1:e intendent Armémuseum Stockholm.
Fallskärmen utvecklades i början av första världskriget till en nödvändig utrustning för flygstridskrafterna.
Inledningsvis tilldelades endast ballongbesättningar fallskärmar, men senare fick all flygande personal denna livräddningsutrustning.


Varmt välkomna!

För tillgänglighet se K.A.Almgrens hemsida: www.kasiden.se

Fiber Art Sweden i samarbete med K.A. Almgrens Sidenväveri.
Med stöd från Stockholms Stad.