Text Textil Tecken - 343 m/s, Almgrens Sidenväveri - - Läsningar

Text Textil Tecken - 343 m/s, Almgrens Sidenväveri

Lördag 25 april kl.14.30 - 16.00.

läsningar av JENNY BERGMAN . ANDERS WETTLER . VICTORIA BRÄNNSTRÖM
ELLINOR COLLIN . ÖRJAN AHNOFF . ELLEN LANDBERG . MARIA SANDSTIG

Ljudets hastighet beror på det medium vågorna passerar och är en grundläggande egenskap för materialet. I luft, vid 20 °C, är hastigheten 343 m/s, i färskvatten vid 20 °C är hastigheten 1 482 m/s och i stål 5 960 m/s.

343 m/s intar rummet med ljudet och orden.
I läsningar undersöks hur textil och textila erfarenheter kan skrivas och läsas.
Textilens material, som vi alltid omges av har omvandlats till ord och orden formuleras och iscensätts. Handling och taktilitet förkroppsligas genom våra föreställningar och referenser.

343 m/s - läsningar av 7 konstnärer från olika discipliner.
343 m/s - tänjer på gränsen för vad ett seminarium kan vara och för vidden av konstformer som Sidenväveriet kan bära.
343 m/s - är del i utställningen Text Textil Tecken som pågår till den 30 april, och är den andra i en serie om 7 utsällningar på K.A Almgerns Sidenväveri som Fiber Art Sweden organiserar i samarbetsprojektet Siden och Samtid.

Medverkande utställare i Text Textil Tecken >> är
MARIA SANDSTIG . ANNA TEGESTRÖM WOLGERS . TARIKA LENNERBJÖRK . KARIN JONSSON.
VICTORIA BRÄNNSTRÖM . MARIA WAHLGREN . EIVOR WILLBACK . ELIZABET CHRISTIANSSON

Välkomna till en text-il händelse!

Almgrens har sin ordinarie guidning i väveri och museum kl 13. Direkt efter startar 343 m/s i väveriet på plan 1.


K.A Almgrens Sidenväveri
Repslagargatan 15 A T Slussen
Entré 75 kr                                            

www.kasiden.se
www.fiberartsweden.nu