Att söka överraskningar - Emilia Elfvik - Work in progress

Emilia Elfvik
Att söka överraskningar

En stor drivkraft i min praktik är att söka efter överraskningar
eller Surprise mother fucker moments som min vän Alice har omformulerat det till.

I början av ett projekt tänker jag ofta på processen som att gräva i ett svart hål,
lika delar spännande som ångestfyllt. Oklart vad det kan bli, om ens någonting alls.
Med material och teknik, ofta nya för mig, lär jag mig och söker i görandet.
Jag testar och utforskar i hopp om att finna någonting.
Någonting som kan skapa öppningar och vidgar min horisont av möjligheter.
Inneboende beskaffenheter hos materialet eller tekniken. Oftast hos dessa i kombination.
Detta någonting, överraskningen, är inte nödvändigtvis storslagen och kanske till och med självklar för någon annan. Ibland även för mig i efterhand.

Jag söker i material och tekniker och överraskningen sker i materialprover.
Eller i mötet mellan materialet och omgivningen, just i den stunden.

Det blir en metod och strategi. Integrerad i processen för att att fortsätta ske även när jag lär mig mer.
Genom transformation.
Det precisa blir oordnat.
Det stöttade och spända kollapsar.
Det tvådimensionellt blir tredimensionellt.