Inner and Other Nature - - Workshop

Inner and Other Nature

Natur är ett mångtydigt begrepp. Det kan kopplas till vår omgivande livsmiljö, landskap, växt- och djurliv. Det kan också beteckna något inre; inre livsvärldar och upplevelser av existens. Projektet Inner and Other Nature rör sig i gränslandet av dessa betydelser. Workshop som metod har valts för att hitta vägar att visualisera kropp och sinne i förhållande till naturlandskap.

Inner and Other Nature består av konstnärerna Maria Wahlgren, Elizabet Christiansson, Emma Göransson, Karin Kannisova Jonsson. Gruppen kallar sig MEEK, format av deltagarnas förnamn - och vars betydelse på engelska är ödmjuk.

I en serie workshops med kropp-plats-människans sinnen i centrum utforskas fyra olika platser med skilda biotoper. Dessa har valts utifrån konstnärernas hemmiljöer: Stora Levene i Västergötland, Kivik i Skåne, Stockholm samt Västervik i Småland. Vi vandrar och vistas i skogen; på åkern och heden; vid och i havet och i stadens natur.


Arbetsträffarna är förlagda till varje årstid för att ta del av inre och yttre förändringar som sker under året. Organiskt material samlas in och en flagga, märkt med namnet MEEK placeras ut. 

STORA LEVENE maj 2022:
Synen och den kamouflerade kroppen. Skogen och fälten.

KIVIK augusti 2022:
Känslan. Kroppen i rörelse och stillhet. Havet, berget och sandstranden.

STOCKHOLM november 2022:
Hörseln. Kommunikation med träd. Lyssna med kroppen. Platsspecifikt skrivande under tystnad. 

VÄSTERVIK februari 2023:
Doft - Minne. Doftprover från naturen. Samtal.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

En första utställning kommer att visas i Katarina kyrka i Stockholm 23 april - 14 maj. Till denna utställning har även textilkonstnären Astrid Polman från Nederländerna bjudits in som gäst.
VÄLKOMNA! Läs mer >>

Följ oss på Instagram @inner.and.other.nature
Tack till Estrid Ericsons Stiftelse och Statens Kulturråd.

Video