Landskap - Elizabet Christiansson - Work in progress

Elizabet Christiansson
Landskap

Vävarna är ett sätt att beskriva landskap.

Det yttre landskapet som passerar förbi på promenader i skogen vid havet.

Det inre landskapet av känslor, tankar och föreställningar om platsen, mig och vad jag gör.

Ryan är en vän som är med mig när jag väver former av natur.

Det taktila och visuella i materialen korsar vävteknikernas matematik och ordning.
Allt filtreras genom landskapen.

Genom att ta väven tillbaka till sin inspiration börjar kretsloppet om igen och igen.

Landskap – det yttre och det inre och kropparna!
Celler – byggstenar.
Allt är ett.
Är natur.
Är en del av kretsloppet.
Formerna som är de samma överallt.
Organiskt oformliga.

Garnet och trådarna är mikrokosmos som bygger makrovärlden.