Layer of roots - Maria Sandstig - Work in progress

Maria Sandstig
Layer of roots

Våra rötter slingrar sig likt trädens rotsystem om än osynligt genom tid, platser, länder, generationer, liv och död. De lever sitt liv starkt och skört på samma gång, bryts, läker eller tunnas ut.

På Ameland i Nederländerna under Kunstmand i november 2017 visades Layer of roots, en installation i en liten skog bland dynerna. Trådarna/rötterna är virkade i tjärad hampa i olika tjocklek.

Under 2018 fortsätter jag ett utforskade på samma tema där jag adderar andra material till processen.