Levda läsningar - Maria Sundström - Umeå universitet

Maria Sundström
Levda läsningar

Oktober 2014 visade Maria Sundström fyra audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv på HUMlab-X vid Umeå universitet, Levda läsningar I–IV.

Sara Lidman (1923-2004), älskad författare och stridbar politisk ikon, satte sin västerbottniska by på litteraturens världskarta. Hennes omfångsrika författararkiv finns samlat i Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek. I Maria Sundströms digitala verk Levda läsningar I–IV öppnar sig arkivet till en mötesplats och ett föränderligt kunskapsrum där författarens röst och texter får ta plats intill läsarna som levt sina liv i nära samspråk med romanerna - med utblickar mot en byaväg i Missenträsk och gångtunneln "Lev!" vid Umeå Centralstation. Litteraturvetarens läsning frigör en lycklig JA!-helikopter ur textsidans marginal som ges flygkraft av bildkonstnärens visualisering... Berättelsen i bilden och bilden i berättelsen går ständigt omlott.

Tillsammans med litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman och HUMlabs Jon Svensson och Mattis Lindmark har bildkonstnären Maria Sundström skapat Levda läsningar I–IV, fyra audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv. Utställningen har vuxit fram i ett samspel mellan konst, teknik och litteratur. I utställningen ljuder Saras röst tillsammans genom olika läsningar, gestaltningar baserade på Sara Lidmans manuskript, människors läsupplevelser, annat arkivmaterial samt platsen Missenträsk. Maria Sundström låter oss uppleva Saras värld från skrivbordet i Missenträsk till två barns utforskande av det offentliga konstverket ”Lev!” av den stockholmsbaserade konstnärsduon FA+.

Utställningen Levda läsningar I–IV visades i HUMlab-X, Konstnärligt campus, 5–19 oktober 2014, i samband med att Annelie Bränström Öhmans bok "Stilens munterhet". Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985 utkom på Bonniers förlag på utställningens finissage.

Levda läsningar är ett konstnärligt-vetenskapligt samarbetsprojekt mellan bildkonstnären Maria Sundström och litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman i samverkan med Forskningsarkivet, HUMlab och Bildmuseet vid Umeå universitet. Tack Film i Västerbotten!