Lotte Nilsson-Välimaa - Galerie Atelier Herenplaats

Lotte Nilsson-Välimaa
- 7 July 2013

Atelje Inuti 2 ställer ut på Galerie Atelier Herenplaats, Rotterdam. Lotte Nilsson-Välimaa är initiativtagare och projektansvarig tillsammans med Mirjam Lagergren. Här på sidan visas bilder ur processen.

Egna Rum
Att förflytta sig och skapa nya platser för möten

Utgångspunkten för var och en av oss har varit möjligheten att utveckla ett konstverk i större skala, med fokus på textil. Utan begränsningar i metod, material, format och tid har nya taktila verk skapats. Arbeten som kopplar till kontemplation, reflektion, minne, drömmar, tillit, vila, skydd, beröring, förlust och lust.

Vi är 9 konstnärer från Ateljé Inuti 2 i Stockholm som deltar i utställningen Egna rum. Konstnärer från ateljén samt två handledande konstnärer medverkar. Syftet med projektet är att låta det individuella i ett arbete får ta utrymme – både tidsmässigt och i format. Varje verk blir en plats, litet i frakt och vecklas ut väl framme. Med detta projekt vill vi genomföra en resa och på annan ort presentera Egna rum, en undersökning i form av en visuell gestaltning. Gallery Atelier Herenplaats i Rotterdam är en konstnärlig verksamhet där konstnärer med funktionsnedsättning arbetar. Det är en intressant plats för denna visning av Egna rum och en utmaning. Inom ramen för projektet kommer varje konstnärs verk att ta olika vägar.

Konstnärer:
Hanna Björklund & Kia Gardelius Mårtensson, Lisbet Hemse, Mirjam Lagergren, Edvin Mattisson,
Lotte Nilsson-Välimaa, Henrik Pätzke, Emmy Wallin, Anders Wettler


FÖRORD av Anders Wettler:

Det kvinnliga rummet

Virginia Woolf skrev att en kvinna behöver ett eget rum för att kunna skriva. I en vidare bemärkelse skulle man kunna tolka det som ett behov, hos den som vill skapa (någonting nytt, som aldrig setts förut), av ett rum där förvandlingsflödet är fritt. Att få ta plats även i tiden, vilket, enligt Einstein, är en dimension i rummet.

Gaston Bachelard talar om huset som en mor (andra kapitlet i Rummets poetik). Han nämner dels bardomshemmet som man längtar efter, liksom Mirjams sötsaker. Dels nämner filosofen hemmet som är ett uppfostrande skydd även för en äldre invånare.

Barndomshemmet så att säga föder fram den vuxna människan. Hemmet måste skyddas av livet för att skydda och ge liv. Skapelsens rymd i det lilla.

Henriks tipi för tanken till huset som en varginna, vilken sluter sig kring Malicroix i Henri Boscos text, citerad av Bachelard. Detta tält är tillverkad av ytterhuden, inte från vargar eller bisonoxar, utan av människors yttre extra skyddslager i form av kläder. Omvänt kan en boning vara ett klädesplagg. Vidare kan man bo i ett rum andligen eller själsligen, t.ex. i Anders lilla tält, Lottes ögon eller Emmys vattendraperi.

Textilier är också moderliga: de brukar vara mjuka och varma. Från neolitikum (yngre stenåldern) och framåt har de tillverkats av kvinnor. Den könsrollen har blivit och är ifrågasatt av jämställdhetsskäl. Ändå är ett rum av tyg ett kvinnligt väsen. Lisbets stickade babyhättor värmer även den som är så vuxen att storleken blir en jättes, eller den som krymper till en pyssling.

Samtidigt som rummet skapar oss, vår nya tillhörighet, skapar vi det som en bild av oss själva, en handling av topofili. Syns inte det tydligt i Edvins kärleksfullt gjorda självporträtt?
Inneslutningen ger paradoxalt nog frihet: det gör ingenting om man åker tillbaka till ruta ett i Hannas och Kias djurfiaspel.

 

Samtliga konstnärer ingår i Kooperativet Inuti 2 som erhållit stöd för Egna rum från Estrid Ericsons Stiftelse.
Gallery Atelier Herenplaats hemsida www.herenplaats.nl

Om Inuti 2
Ateljé Inuti 2 är en utåtriktad daglig verksamhet. Vi arbetar med konst, dessutom arrangerar vi utställningar, projekt, seminarium och workshops. Konstnärligt begåvade personer med funktionsnedsättningar inom autismspektrum arbetar här. Stiftelsen Inuti driver dagliga verksamheter i ateljéform i Stockholm: Ateljé Inuti 2 och Inuti. Vi har även en satellitstudio samt en kombinerad projektstudio/utställningsrum, PS 2

Läs mer om Inut www.inuti.se