Ogråtna tårar - Maria Sandstig - Work in progress

Maria Sandstig
Ogråtna tårar

Det dolda passerar, berättelser om liv
en tråd, en rot genom allt.
Uppäten, uppsugen, ingen tid, ingen kraft.
Om jag gjort andra val,
vem hade jag varit?

När jag formar mig själv formar jag också dig.
Vad händer om fördämningen släpps
om tårarna kommer vem är jag då?
VEM hade jag varit om jag gråtit alla tårar?

Varje tår är en avgrund.Ogråtna tårar är ett verk som visades på Almgrens Sidenväveri under våren 2015. Jag har arbetat
utifrån platsen, dess historia och min egen. Lerskulpturerna är formade under bordet av mina händer
utan att ögonen ser vad handen gör.