Sy ihop / Zszywanie - Helene Hortlund - Stena Baltica

Helene Hortlund
Sy ihop / Zszywanie

Medverkande konstnärer: Malgorzata Markiewicz, Annika Ekdahl, Julita Wójcik och Helene Hortlund

Curator: Torun Ekstrand

Går det att sy ihop två länder i ett konstprojekt? Sy ihop-Zszywanie är ett konstprojekt där polska och svenska konstnärer arbetade för att förbinda länderna symboliskt och fysiskt med hjälp av textila material. Allt tog plats i oktober 2007 på färjan mellan Karlskrona och Gdynia där nya berättelser om grannländerna växte fram i aktioner, installationer och workshops.
 
En färjetur sträcker sig över lång tid och alla resenärer är samlade på en liten yta. Det fanns tid att försjunka i tankar och arbete, tid att upptäcka de verk som installerats på olika platser och att våga delta själv.


"Under färjeturen visade jag mitt processinriktade och performativa verk Chain. Utifrån tanken att fläta ihop kulturer, människors minnen och närvaro skapa en kätting av textila rester. Denna textila kedja knyter an till det marina men kontrasterar i sitt material mot kättingar man normalt omger sig med på havet.

Att faktiskt sitta under resan och fläta ihop dessa textila lämningar i form av lakan, mattor, kläder som uniformer, skjortor och underkläder symboliserade också resandets tidsaspekt. Symboliskt blir kedjan ett fysiskt objekt av materialiserad tid.

I verket finns det även texter inflätade skrivna av passagerare på färjan.

Detta avslutades med en performance där jag symboliskt band samman Sverige och Polen med kättingen. Detta kunde genomföras eftersom färjan hade en dörr till Sverige på ena sidan av båten och en till Polen på andra."

Helene Hortlund

Läs mer: www.artland.se