Traditionen jag inte ärvde - Maria Wahlgren - Work in progress

Maria Wahlgren
Traditionen jag inte ärvde

Jag intresserar mig för tidskonstruktioner och aspekter på tid genom görandet. Korsstygnsbroderi med återkopplingar till ett digitalt pixelsystem är min materiella utgångspunkt. Kameran som ett led i processen något jag ofta använder.

Genom pupillen släpper ögat in ljus, bländning minskar öppningen. I optiska termer ökas skärpedjupet när irisbländaren minskar ljusinsläppet. Svårigheten att se kontra ett förstärkande av avstånd. (Bländad)
Med Måttstocken går det att mäta världen. Tid kopplad till kropp. Där liksom i Livslinjalen skönjs den textilhistoriska uppfostran av kvinnan. Att konstruera livsvillkor. Och parera det existensiella regelverket. Oavsett ytans lagbundenhet en inre riktning.

Traditionen jag inte ärvdeLuften är fri, 2015
Traditionen jag inte ärvde – Fysisk visshet, 2004-2015
Traditionen jag inte ärvde – Provkartan, 2015
Traditionen jag inte ärvde – Måttstocken, 2015
Traditionen jag inte ärvde – Please wait..., 2015
Traditionen jag inte ärvde – Livslinjalen, 2015
Traditionen jag inte ärvde – Rörelseriktning, 2016
Traditionen jag inte ärvde – Bländad, 2015

Korsstygn kännetecknas av två korsande linjer. De undre stygnen sys i samma riktning och de övre läggs i motsatt ledd. I detta finns en begrundan.

Natur som dekorativt motiv interagerar ofta historiskt med broderitekniken korsstygn. I Traditionen jag inte ärvde kan det monokroma istället anspela på människans mer förnimbara omgivning. Eller läsas som formande av livsvillkor. Jag reducerar motiv till ett görande istället för ett avbildande. Svårighet att se det nödvändiga. Synförmåga som sätts ur spel. Sökande efter essens.

Broderi är också tid. Jag samlar på tid. Tid blir synlig genom handens närvaro. Myckenhet av tid finns i samlingar. Jag blir som solblind av arbete som synliggörs. Samtidigt som pupillen dras ihop startar processandet och skärpan vidgas både framför och bakom det som finns i fokus.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Projektet ingår i samarbetet Arvbetagelse, som hittills visats på Dalarnas museum, Falun 2016, Hälsinglands museum, Hudiksvall 2015 och Österlens museum, Simrishamn 2015. Läs mer >>>