Urban Weft - Petter Hellsing - Work in progress

Petter Hellsing
Urban Weft

I sitt konstnärskap har Petter Hellsing länge arbetat med det textilas roll i vår privata sfär och dess berättande egenskaper. Textil är ett material vi omger oss med i hemmet, runt våra kroppar och ett material för kulturell identitet. Dess sociala historia och kollektiva minnen har därför blivit hans främsta arbetsmaterial. Det textila är sedan industrialismens barndom också en del av ett världshandelssystem som träder över nationella gränser och kulturella grupperingar. Det blir därför som bärare av identitet fullt av motsägelser då en lokal kultur i dag skapas med hjälp av globala byggstenar. I utställningen Urban Weft vill Petter Hellsing skildra de sociala band som allt mer länkar oss samman i en global urbanitet, och hur det formar den personliga berättelsen. Staden som kropp och tanke, dess fysiska form och mentala utbredning. Det blir ett sätt att förstå den sociala turbulensen som uppstår i stadsmiljön när människor tillskansar sig nya rum, skapar tillfälliga mötesplatser och parasiterande former som krockar med det etablerade.

Petter Hellsing
www.petterhellsing.se

Jag är en främling i detta land.
Men detta land är ingen främling i mig!
Jag är inte hemma i detta land
men detta land beter sig som hemma i mig!
Ich bin ein Fremder in diesem Land.
Aber dieses Land ist mir nicht fremd!
Ich bin nicht zu Hause in diesem Land
aber dieses Land ist wie nach Hause zu mir verhalten!
Аз съм чужденец в тази страна.
Но тази страна не е непознат за мен!
Аз не съм като у дома си в страната
но тази страна се държи като у дома си за мен!
Ég er útlendingur í þessu landi.
En þetta land er ekki útlendingur til mín!

Ég er ekki heima í landinu
en þetta land er haldin heima hjá mér!
أنا غريب في هذا البلد.
لكن هذا البلد ليس غريبا بالنسبة لي!
أنا لا أعيش في هذا البلد
لكن هذا البلد الذي عقد في المنزل!
Jeg er i dette merkelige landet.
Men dette landet er ikke rart for meg!
Jeg lever ikke i dette landet
Men dette landet, som ble holdt i huset!
Je suis dans cette étrange contrée.
Mais ce pays n'est pas étrange pour moi!
Je ne vis pas dans ce pays
Mais ce pays, qui a eu lieu dans la maison!
Ego hanc in terram non suam.

Sed non mirum est hanc regionem mihi!

Non habitent in terra hac
Sed haec loca, quae facta est in domo?
我在这陌生的土地。
但对我来说这也难怪这个国家!
不停留在这片土地
但这些地方,发生在家里呢?
איך בין אין דעם פרעמד לאַנד.
אבער פֿאַר מיר עס ס קיין ווונדער דעם לאַנד!
דו זאלסט נישט בלייַבן אין דעם לאַנד
אבער די ערטער אין דער היים?
Saya di negara asing.
Tetapi bagi saya ia tidak hairanlah negara!
Jangan tinggal di negara ini
Tetapi tempat-tempat di rumah?
Olen vieraassa maassa.
Mutta minulle se ei ole ihme maassa!
Eivät asu tässä maassa
Mutta paikkoja talossa?
Jag är i ett främmande land.
Men för mig är det inte konstigt landet!
Lever inte i det här landet
Men platserna i huset?
私は外国にいます。

しかし、私にとってそれは国の不思議ではありません!
この国に住んでいない
しかし家の中で席?
Estou no exterior.
Pero para min non é ningunha marabilla do país!
Eu non vivo neste país non
Con todo, o home office,?
Tôi ở nước ngoài.
Nhưng đối với tôi nó không có thắc mắc các nước!
Tôi không sống ở đất nước này không
Tuy nhiên, các văn phòng nhà,?
Ego orci.
At mihi non mirum agros!
Non habitent in terra hac
Sed domi honores?
Jag är här.
Men för mig är det inte förvånande fälten!
Inte bo i detta land
Men hemma utmärkelser?

Mimi niko hapa.
Lakini kwa ajili yangu haishangazi mashamba!
Si kuishi katika nchi hii
Lakini ndani ya tuzo?
Unë jam këtu.
Por, për mua nuk është e papritur fushë!
Që nuk jetojnë në këtë vend
Por në çmimin?

میں یہاں ہوں.
لیکن میرے لئے یہ غیر متوقع طور پر میدان نہیں ہے!
کون اس ملک میں نہیں رہتے
لیکن قیمت؟
Jeg er her.
Men for meg er det ikke uventet som det feltet!
Som ikke bor i dette landet
Men prisen?

I'm here.
But for me it is not surprising that the field!
Who does not live in this country
But the price?
Ik ben hier.
Maar voor mij is het niet verwonderlijk dat het veld!
Die niet in dit land wonen
Maar de prijs?
Én itt vagyok.
De számomra ez nem meglepő, hogy a mező!
Ki nem él ebben az országban
De az ár?
من اینجا هستم.
اما برای من تعجب آور است که در آن زمینه ندارد!
چه کسی در این کشور زندگی نمی کنند
اما قیمت؟
Adsum.
Sed quod non moveat me context!
Qui non vivunt in hac regione.
Sed pretium?

הנה אני.
אבל בהקשר זה לא זז לי!
מי שלא חי במדינה הזאת.
אבל את המחיר?
Eccomi qui.
Ma in questo contesto non mi commuovono!
Coloro che non vivono in questo paese.
Ma il prezzo?
我在這裡。
但在這種情況下不動我!
這些誰不生活在這個國家。
但價格是多少?
Jeg er her.
Men i dette tilfælde ikke flytte den.
De, der ikke bor i dette land.
Men prisen?
Estoy aquí.
Pero en este caso no se mueva.
Aquellos que no viven en este país.
Pero el precio?
Mwen isit la.
Men, nan ka sa a pa deplase.
Moun sa yo ki ki pa abite nan peyi sa a.
Men, pri a?
Ben buradayım.
Ancak, bu durumda hareket değildir.
Bunlar, bu topraklarda yaşayan değil
Ama fiyat?
Adsum.
Tamen in casu non movent.
Hac terra vixerunt non
Sed pretium?
Mimi hapa.
Hata hivyo, katika kesi si hoja.
Hii si nchi waliishi
Lakini bei?
私はここにいる。
しかし、場合によっては移動しない。
これは、彼らが住んでいる国ではない
しかし、価格?
Jag är här.
Ibland, dock inte röra sig.
Detta är inte det land de bor i är inte
Men pris?

  나 여기있어.
때로는, 그러나, 움직이지 않았다.
이것은 그들이 살고있는 국가가 아니죠
하지만 가격이?
Я здесь.
Иногда, однако, не шелохнулся.
Это не страна, в которой они живут
Но цена?
Jsem tady.
Někdy však se nepohnula.
To není země, v níž žijí
Ale cena?
Hemen naiz.
Baina batzuetan ukitu.
Hau ez da herrialde batean bizi
Baina prezioa?
Jag är här.
Men ibland röra.
Detta är inte lever i ett land
Men priset?
我在這裡。
但有時感人。
這不是生活在一個國家
但價格是多少?
Adsum.
Sed aliquando contingere.
Non est hoc in regione vivorum
Sed pretium?
Her er jeg.
Men noen ganger skjer.
Dette er ikke i landet av den levende
Men prisen?

Här är jag.
Men ibland händer det.
Detta är inte de levandes land
Men priset?Jag är en främling i detta land
Efter en dikt av Gunnar Ekelöf transformerad
i genom Googels översättnings program.