Begränsad gränslöshet - Margareta Danhard - Essä

Margareta Danhard
Begränsad gränslöshet

Essän Begränsad gränslöshet är skriven i samband med Konstfacks kurs Helighetens bilder, 2017-2018. Essän utgår från verket Begränsad gränslöshet som visades i Svärta kyrka i Nyköping 2018.

Titeln på verket är Begränsad gränslöshet. En 14 meter lång och 33 centimeter bred röd väv med vita inslag. Vävens mått är uträknat så den ska täcka det mellersta trappsteget, av tre, som finns mellan långhus och kor i Svärta kyrka, Nyköping. Platsen är vald utifrån att den är en gränsplats i kyrkorummet, mellan det profana och det heliga. Jag ställer mig frågan om det är här helighet skapas? Är det i, på, detta mellanrum som vi har möjlighet att uppfatta närvaro av helighet? Är det här man kan spänna ett membran, varpa en varp? Uppleva en dimension av ångest och tomhet, över förlorad symbios, över begär av det onåbara?