Hemslöjd som feministisk startegi - Johanna Rosenqvist - Text

Johanna Rosenqvist
Hemslöjd som feministisk startegi

Johanna Rosenqvist
Forskare, Post doc / Post Doc. Researcher
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Institutionen för kulturvetenskaper Lunds universitet
/ Division of Art History and Visual Studies, Department of Arts and Cultural Sciences Lund University