Skambeläggning av kvinnor i 1790-talets Hälsingland - Margareta Danhard - Artikel

Margareta Danhard
Skambeläggning av kvinnor i 1790-talets Hälsingland

Skambeläggning av kvinnor i 1790-talets Hälsingland.
Text Margareta Danhard

Artikel i Hälsingerunor 2017, s. 87-109.

Artikeln bygger på Margareta Danhards kandidatuppsats i historia. Se fulltext på DIVA >>