Skogssamiska landskap - Emma Göransson - Essä

Emma Göransson
Skogssamiska landskap

Det finns hela kulturlandskap i vårt land som nu är glömda, vars berät­telser tystnat eller som aktivt tystats ned. Jag tänker mig att landskap faktiskt kan berätta – bara de får låna en röst. Här lånar jag ut min röst åt ett område i södra Lappland/norra Ångermanland; de gamla lapp­skattelanden öster om Åsele, i det dåvarande Åsele lappmark. Området korsar senare tiders landskapsgränser, men upplevdes förr som sam­manhängande. Det var befolkat av min egen släkt, skogssamerna. I det konstnärliga forskningsprojektet Postnomadiska landskap undersöker jag människors rörelser och förflyttningar genom historien i detta områ­de genom att själv förflytta mig där idag. Jag letar efter stigar, vandrings­leder och boplatser som idag delvis överlagrats av kolonialismens och industrialismens landskap. Texten börjar i en berättelse om landskapet och slutar i en kontextualisering av den berättelsen.

Essän är publicerad på Arkdes´hemsida.