Textilkonsten är död, leve textilkonsten? - Inger Bergström - Essä

Inger Bergström
Textilkonsten är död, leve textilkonsten?

2017 firade Norske tekstilkunstnere (NTK) sitt 40-årsjubileum, bland annat med utgivandet av en jubileumsantologi «Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger. Norske Tekstilkunstnere 1977 - 2017». Intentionen var att sätta fokus på textilens samtida historia i Norge, göra nedslag i textilkonstens utveckling och undersöka vilken plats som textil som metod, material och tradition har på den samtida konstscenen. Inger Bergström blev inbjuden som en av skribenterna, hennes essä Textilkonsten är död, leve textilkonsten? går här att läsa.

www.norsketekstilkunstnere.no