Fåglarna ser allt - Carina Marklund - Uppsala kommun

Carina Marklund
Fåglarna ser allt

Konstnärlig gestaltning för vägg i gång & cykeltunnel i Uppsala invigd dec 2017
Uppdragsgivare Uppsala kommun

Titel. Fåglarna ser allt
Orginalverket är ett 18 meter långt och 120 cm högt textilt verk, utfört i broderi, screentryck och applikation på linnetyg. Det har sedan fotograferats, förstorats, tryckts och överförts till 30 stycken dibondskivor,
Den konstnärliga gestaltningen mäter i Heimdals-tunneln 1.95 x 28.5 meter

Inför uppdraget fanns det en önskan från kommunen att låta platsens historia ge inspiration till verket.
Där hade Hästskofabriken funnits i många år och den svarta bäcken rann igenom området. Jag har i bilden uteslutit människor och låter skorna bli till efterlämningar, avtryck, personligheter och historiebärare. Som betraktare kan du välja att ”kliva i” de skor som passar just dig. En grön, grafisk platsspecifik bro, liksom den svarta bäcken har fått bli till återkommande rytmiska inslag i verket. Bilderna bebos av fåglar, fiskar, växtlighet och frön. Fröhandel har också funnits på platsen.

Jag har förhållit mig fritt till mina inspirationskällor och bilderna har bitvis växt fram och utvecklats under arbetsprocessen. Jag ser den konstnärliga gestaltningen som en bildberättelse, som kan läsas som flera små historier parallellt eller en enda lång. Min förhoppning är att det textila verket i den annars hård miljö som en betongtunnel är, ska ge värme, ljus, trygghet och inspirera till egna tolkningar och historiebyggen.