Inre landskap - Helene Hortlund - Akademiska sjukhuset

Helene Hortlund
Inre landskap

Inre landskap består av teckningar gjorda med vit garntråd som lamineras in mellan glasen i 22 fönsterrutor. De vita garnteckningarna framträder tydligt och för en dialog med de vita väggarna. Verket är inspirerat av kroppens inre universum med nervbanor och celler sedda genom ett mikroskop. I form av organiska system och strukturer bildas nya mönster i bilderna.

Genom att variera tjockleken på garnet försöker jag skapa dynamik i teckningen. Bilderna är både självständiga kompositioner men hänger också samman med varandra som om de vore utsnitt av en större bild. 

Jag är intresserad av kontrasten mellan tekniken och motivvalet. Tekniken och materialet som för tankarna till hemmets ombonade sfär med virkade textilier men med motiv som anspelar på vetenskapen. På detta sätt vill jag utmana vårt gängse sätt att se och tänka.

Inre landskap, en utsmyckning för Uppsala Läns landsting. Finns i hus C5, plan5 på Akademiska sjukhusområdet i Uppsala.