Livsformer - Helene Hortlund - Rättscentrum

Helene Hortlund
Livsformer

Konstnärlig gestaltning av öppet luftrum innanför entrén i hus D på Rättscentrum i Malmö. Luftrummet är två våningar högt och sträcker sig längs med i stort sett hela fasadlängden. Verket ses underifrån av de som passerar och de som väntar i väntrummen och i från matsalen på det övre våningsplanet där en glasvägg sträcker sig längs med hela våningsplanet.

Livsformer består av åtta sinsemellan kommunicerande skulpturer fritt hängande i luftrummet. Gjorda i ståltråd och gips är de teckningar i tre dimensioner. Genom skulpturernas tecknade karaktär är de luftiga och lätta fast de till ytan är stora och tar plats. Utgångspunkten för arbetet är utrymmets rymd och speciella förutsättningar, jag är intresserad av att med dessa former aktivera rummet och skapa liv. För mig är det viktigt med handens närvaro och en nervighet i formernas linjer. I verket strävar jag efter att hitta balans mellan motsättningarna kaos och ordning, det organiska och strukturerade, kraftfullhet och sprödhet, rörelse och vila.

Jag vill lyfta fram textilen och ge den en upphöjd plats i rummet och i konsten. Tråden som symbolbärare genom tid och kultur, speciellt den röda tråden som hjälper Ariadne att hitta ut ur labyrinten. Från Nornornas spunna livstrådar till kroppens egna system med nervtrådar och blodomlopp, dessa är i allra högsta grad kopplade till livets mysterium. Gåtan om livets ursprung, från den allra första cellen som sedan förökade sig för att slutligen fylla planeten med liv. Former av liv.

På uppdrag av Statens Konstråd. 
Projektledare Cecilia Hjelm.

 

http://helenehortlund.se/wordpress/livsformer-lifeforms/